(TEAM) COACHING


Persoonlijke- en teamontwikkeling vanuit jouw organisatie - en persoonlijke vraagstuk. Ik ben gecertificieerd als systemisch coach en als MBTI (Myers-Brigss Type Indicator) Coach en DISC Drijfveren Specialist. Beiden zijn gebaseerd op de persoonlijkheidstype-theorie van Carl Jung en gaan in op jouw drijfveren en aangeboren en aangeleerde voorkeuren. Meer informatie zie /dienstverlening/mbti

Elk traject start met een persoonlijke kennismaking, een investering die ik voor rekening neem. Want vertrouwen is de eerste stap. Vanuit jouw behoefte stemmen we een persoonlijk traject af. Er is altijd sprake van maatwerk en mijn aanpak kenmerkt zich als persoonlijk, systemisch, nieuwsgierig, praktisch en betrokken.

TRAINING


Recruiten met je Hart


Mensgerichte Recruitment voor duurzaam resultaat.

Deze arbeidsmarkt vraagt om excelleren, meesterschap en verbinding. Kennis van jezelf is nodig voor resultaat. Deze training wordt opgezet vanuit een systemisch perspectief en werkt aan ontwikkeling van de recruiter en aan resultaat voor opdrachtgever en kandidaat. Lees het blog voor meer achtergrond /blog.

Deze 6-daagse training bieden wij aan voor individuele inschrijving voor professionals werkzaam in de arbeidsbemiddeling. Daarnaast als een incompany programma voor meerdere medewerkers binnen uw organisatie.

Meer achtergrond: www.recruitenmetjehart.nl

ORGANISATIE ONTWIKKELING

Mensen maken het verschil in de business. De ideale situatie is dat elke medewerker en team met betrokkenheid en plezier de gewenste resultaten haalt en het aanwezige talent benut. Het is mijn ervaring dat de menselijke factor onvoldoende aandacht krijgt

Daar breng ik graag verandering in. Niet alleen omdat medewerkers persoonlijke ontwikkeling belangrijk vinden. Bovenal omdat het potentieel al aanwezig is, de investering is minimaal.

Mijn dienstverlening zet ik in op vraagstukken:

  • recruitment en onboarding
  • cultuur - en verandertrajecten
  • leiderschap en samenwerking
  • sales en klantbeleving

Betrokkenheid werkt aan uw (verander)vraagstuk, tevredenheid van medewerkers en klanten en aan resultaat door mensgericht te organiseren.