COACHING


Persoonlijke- en teamontwikkeling vanuit jouw organisatie - en persoonlijke vraagstuk. Ik ben gecertificieerd als systemisch coach en als MBTI (Myers-Brigss Type Indicator) Coach en DISC Drijfveren Specialist. Beiden zijn gebaseerd op de persoonlijkheidstype-theorie van Carl Jung en gaan in op jouw drijfveren en aangeboren en aangeleerde voorkeuren. Meer informatie zie /dienstverlening/mbti

Elk traject start met een persoonlijke kennismaking, een investering die ik voor rekening neem. Want vertrouwen is de eerste stap. Vanuit jouw behoefte stemmen we een persoonlijk traject af. Er is altijd sprake van maatwerk en mijn aanpak kenmerkt zich als persoonlijk, bieuwsgierig, praktisch en betrokken.

TRAINING


Recruiten met je Hart


Mensgerichte Recruitment voor duurzaam resultaat.

Deze arbeidsmarkt vraagt om excelleren, meesterschap en verbinding met de ander en vraagt zelfkennis. Deze training is opgezet vanuit een systemisch perspectief en werkt aan persoonlijke ontwikkeling van de professional werkzaam in de arbeidsbemiddeling. Lees het blog voor meer achtergrond /blog.

Deze 6-daagse training bieden wij aan voor individuele inschrijving voor professionals werkzaam in de arbeidsbemiddeling. Daarnaast als een incompany programma voor meerdere medewerkers binnen uw organisatie.

Zie www.recruitenmetjehart.nl of neem contact op.

KWALITEIT


Als (organisatie)coach en trainer ben ik aangesloten bij NOBCO. Bij individuele trajecten wordt de Coaching Monitor ingezet; een door NOBCO ontwikkeld evaluatie-instrument. Met de Coaching Monitor krijgen coaches, coachees en opdrachtgevers meer inzicht in de effectiviteit van coachtrajecten.

Deze innovatieve Coaching Monitor biedt zekerheid, kwaliteit en maakt de effectiviteit van individuele coachtrajecten zichtbaar.