Zie de mens, betrokkenheid werkt!

Leef je mooiste (werk)leven. Bel 06-41574992

DIENSTVERLENING

Betrokkenheidwerkt zet de mens centraal.


Coach

Met een achtergrond van ruim 20 jaar als manager heb ik veel ervaring met het werken met mensen. Ontwikkkeling van de ander is wat mij energie geeft.

In 2016 ben ik gestart als ondernemer en opgeleid als coach bij de Academie voor Systemisch Werk in Zutphen. Een keuze gemaakt vanuit mijn drive om de mens te zien. Om te werken met het talent dat aanwezig is en wat recht doet aan het aanwezige verlangen. Het is mijn ervaring dat de wil er is, maar de weg er naar toe begeleiding nodig heeft. Wil jij een stap zetten, dan loop ik met je mee.

Elk traject is maatwerk. Ik zet in wat past bij jou voor jouw ontwikkelvraag. Ik ben opgeleid als systemisch coach en werk met (tafel)opstellingen . Want verandering begint bij inzicht in jouw familiesysteem en werkrelaties.


Organisatiecoach

Ik werk als organisatiecoach vanuit Healthy Company Consultants . Wij werken landelijk aan gezonde relaties en daarmee aan resultaat voor de organisatie. Vanuit contact met jezelf en de ander.

Wij werken aan vraagstukken op het gebied van recruitment, strategie, leiderschap en teamontwikkeling. We zijn ervaringsdeskundig op deze gebieden als leider én organisatiecoach.

Wij werken met "gevoel" voor mensen en verstand van "organisaties" en sluiten aan bij wat er al is en faciliteren wat nodig is. Wij begeleiden met liefde voor ons vak en maken zichtbaar wat nodig is.

Zie de mens

Ben jij in staat om de ander te zien. Of laat jij je je afleiden door je eigen (voor)oordelen?

Vanuit ervaring en ons familiesysteem, hebben we (voor)oordelen en voorkeuren. Het is de kunst om deze bewust te zijn en te leren kijken met nieuwe ogen en de mens achter de functionaris te zien.

Wil je met nieuwe ogen kijken? En zoek je inspiratie? Je kan me benaderen voor een inspiratieworkshop en/of intervisie.