GROEI VANUIT (BUSINESS)COACHING & TRAINING 

...OVER MBTI

Jezelf zijn begint met jezelf kennen. MBTI zorgt voor bewustwording van jouw voorkeuren en van je collega. MBTI is een eenvoudig, krachtig, veelzijdig persoonlijkheidsinstrument dat diepgaand inzicht biedt in aangeboren en aangeleerde voorkeuren. MBTI kan worden ingezet voor persoonlijke en zakelijke vraagstukken, zowel voor individuen als teams. 

We zijn allemaal verschillend en we willen allemaal goed zijn in wat we doen. Maar dat is niet altijd gemakkelijk, vooral als we elkaar niet goed begrijpen. Met behulp van de Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) kun je eenvoudig en snel verklaren waarom er verschillen zijn en hoe je hiermee om kunt gaan. Het helpt je te ontdekken en te waarderen wat elk individu meebrengt en je krijgt inzicht in je eigen drijfveren, sterke kanten en blinde vlekken. 

MBTI is een vertrekpunt voor allerlei HR-uitdagingen zoals conflicthantering, het verbeteren van communicatievaardigheden, betere teamsamenwerking en leiderschapsontwikkeling. Met MBTI onderzoek ik welk persoonlijkheidstype iemand heeft. In totaal onderscheid het instrument 16 persoonlijkheidstypes, op basis van vier dimensies:

Extraversion (E) – Introversion (I) Waar haal je je energie vandaan?

Sensing (S) – Intuition (N) 
Aan welk soort informatie besteed jij aandacht?

Thinking (T) – Feeling (F)
 Volgens welk proces neem jij beslissingen?

Judging (J) – Perceiving (P)
 Hoe gaat jij het liefst om met de wereld om je heen?


WAAROM MBTI

Waarom inzet MBTI voor Betrokkenheid Werkt!? Omdat het op goede en eenvoudige wijze inzichten biedt. MBTI gaat uit van voorkeuren en van positieve verschillen. MBTI is net als andere persoonlijksheidsinstrumenten een middel dat zorgt voor bewustwording van jouw voorkeuren en talent. 

Zomer 2016, geslaagd!

Diploma MBTI Step 1 -  zomer 2016 

INVESTERING

De start van een coaching-traject is een feedbackgesprek van 2 uur inclusief jouw persoonlijke rapport. Aan de hand van dit gesprek en jouw doelstelling wordt een vervolgtraject ingezet. De investering voor dit gesprek bedraagt 325 euro, excl. BTW, incl. rapport en reiskosten.